Array
(
  [0] => sók
  [1] => ság
  [2] => ség
  [3] => t
  [4] => nak
  [5] => nek
  [6] => ban
  [7] => ben
  [8] => ba
  [9] => be
  [10] => ból
  [11] => ből
  [12] => n
  [13] => on
  [14] => en
  [15] => ön
  [16] => ra
  [17] => re
  [18] => ról
  [19] => ről
  [20] => nál
  [21] => nél
  [22] => hoz
  [23] => hez
  [24] => höz
  [25] => tól
  [26] => től
  [27] => val
  [28] => vel
  [29] => kor
  [30] => nak
  [31] => nek
  [32] => m
  [33] => d
  [34] => e
  [35] => a
  [36] => unk
  [37] => ünk
  [38] => otok
  [39] => etek
  [40] => ötök
  [41] => uk
  [42] => ük
  [43] => m
  [44] => d
  [45] => ja
  [46] => i
  [47] => juk
  [48] => jük
  [49] => játok
  [50] => itek
  [51] => ják
  [52] => ik
  [53] => nak
  [54] => nek
  [55] => मैं
  [56] => तू
  [57] => वह
  [58] => हम
  [59] => तुम
  [60] => वे
  [61] => main
  [62] => tū
  [63] => vah
  [64] => ham
  [65] => tum
  [66] => ve
)
Array
(
  [ség] => Isten
  [kor] => beállta
  [vel] => erejé
  [nek] => Érzékei
  [ben] => részé
)
अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् | य: प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशय: || 5|| anta-kāle ca mām eva smaran muktvā kalevaram yaḥ prayāti sa mad-bhāvaṁ yāti nāsty atra saṁśayaḥ anta-kāle—az élet végén; ca—is; mām—Rám; eva—bizonyára; smaran—emlékezve; muktvā—elhagyva; kalevaram—a testet; yaḥ—aki; prayāti—megy; saḥ—ő; mat-bhāvam—az Én természetem; yāti—eléri; na—nem; asti—van; atra—itt; saṁśayaḥ—kétely. Bárki legyen is az, ha élete végén egyedül Rám emlékezve hagyja el testét, minden kétséget kizárva azonnal eléri az Én természetemet. प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव | भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् || 10|| prayāṇa-kāle manasācalena bhaktyā yukto yoga-balena caiva bhruvor madhye prāṇam āveśya samyak sa taṁ paraṁ puruṣam upaiti divyam prayāṇa-kāle—a halál pillanatában; manasā—az elmével; acalena—eltérés nélkül; bhaktyā—teljes odaadással; yuktaḥ—lefoglal; yoga-balena—a misztikus yoga erejével; ca—szintén; eva—bizonyára; bhruvoḥ—a két szemöldök; madhye—között; prāṇam—az életlevegőt; āveśya—rögzítve; samyak—teljesen; saḥ—ő; tam—azt; param—transzcendentális; puruṣam—az Istenség Személyisége; upaiti—elér; divyam—a lelki világban. Aki a halál beálltakor életlevegőjét a két szemöldöke közé rögzíti, és a yoga erejével teljes odaadással, megingathatatlan elmével a Legfelsőbb Úrra emlékezik, az minden kétséget kizárva eljut az Istenség Legfelsőbb Személyiségéhez. सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च | मूर्ध्न्याधायात्मन: प्राणमास्थितो योगधारणाम् || 12|| sarva-dvārāṇi saṁyamya mano hṛdi nirudhya ca mūrdhny ādhāyātmanaḥ prāṇam āsthito yoga-dhāraṇām sarva-dvārāṇi—a test minden kapuját; saṁyamya—szabályozva; manaḥ—az elme; hṛdi—szívben; nirudhya—bezárva; ca—is; mūrdhni—a fejen; ādhāya—rögzítve; ātmanaḥ—a léleknek; prāṇam—életlevegő; āsthitaḥ—helyezkedik; yoga-dhāraṇām—a yoga állapota. A yoga állapota eltávolodást jelent minden érzéki tevékenységől. Érzékeinek összes ajtaját bezárva, elméjét a szívre összpontosítva, életlevegőjét a koponya felső részében tartva az ember megszilárdulhat a yogában.