Array
(
  [0] => sók
  [1] => ság
  [2] => ség
  [3] => t
  [4] => nak
  [5] => nek
  [6] => ban
  [7] => ben
  [8] => ba
  [9] => be
  [10] => ból
  [11] => ből
  [12] => n
  [13] => on
  [14] => en
  [15] => ön
  [16] => ra
  [17] => re
  [18] => ról
  [19] => ről
  [20] => nál
  [21] => nél
  [22] => hoz
  [23] => hez
  [24] => höz
  [25] => tól
  [26] => től
  [27] => val
  [28] => vel
  [29] => kor
  [30] => nak
  [31] => nek
  [32] => m
  [33] => d
  [34] => e
  [35] => a
  [36] => unk
  [37] => ünk
  [38] => otok
  [39] => etek
  [40] => ötök
  [41] => uk
  [42] => ük
  [43] => m
  [44] => d
  [45] => ja
  [46] => i
  [47] => juk
  [48] => jük
  [49] => játok
  [50] => itek
  [51] => ják
  [52] => ik
  [53] => nak
  [54] => nek
  [55] => मैं
  [56] => तू
  [57] => वह
  [58] => हम
  [59] => तुम
  [60] => वे
  [61] => main
  [62] => tū
  [63] => vah
  [64] => ham
  [65] => tum
  [66] => ve
)
Array
(
  [ben] => ismereté
  [hez] => természetem
)
इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता: | सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च || 2|| idaṁ jñānam upāśhritya mama sādharmyam āgatāḥ sarge ’pi nopajāyante pralaye na vyathanti cha idam—ezt; jñānam—tudást; upāśritya—menedéket keresve; mama—Enyém; sādharmyam—ugyanaz a természet; āgatāḥ—elérve; sarge api—még a teremtésben; na—sohasem; upajāyante—születnek; pralaye—a megsemmisülésben; na—sem; vyathanti—háborítja őket; ca—szintén. E tudás biztos ismeretében az ember transzcendentális természetre tehet szert, ami az Én természetemhez hasonló. Így nem születik meg az újabb teremtéskor, s az anyagi világ megsemmisülése sem fogja megzavarni.