2026
www.margitszigetijoga.hu login

Szakdolgozat

Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola ; Készítette: Könyves András BHF Teológus szak Budapest 2024.02.02.

2024. február 02.
péntek 10:50
álláspont

SavyasÁcsí! Én már halálra ítéltem őket!

Érdemes megvizsgálni a Savyasācī megszólításban rejlő pedagógiai vonulatot. Az ácsi magyarban is a figyelmeztetés kategóriájába sorolandó megálljt jelentő védelmező szó. A Savyas hangutánzó szókét a szabni szóhoz hasonló, ami sok esetben valamilyen vágó vagy késelő mozdulattal társul. Minden körülményt figyelembe véve, a 11. fejezet, már komoly csatajeleneti állapotokról add tanúbizonyságot, ahol a félelem, rettegés vakító lángoló halotti arca mindennapos. Bhagavad-gītā 11. 25. B.G.11.26-27.

  • A vonzó kezdetnek, hamar vége szakad, a párbeszéd öldöklés közben is folyik! Krisna a 11. fejezet 34. versében Savyasācī megszólításban felszólítja Arjunát a harcra, korábban említette, hogy Ő, aki az idő bírtokosa, már
  • megölte Droṇát, Bhīṣmát, Jayadrathát, Karṇát és a többi hatalmas vitézt.

˘Folytatásért görgess a kép alá.˘

Arjuna szerette volna látni a végtelent is átható mindenre kiterjedő teljességét, ezért Krisna magasba emelte fegyverét, melynek olyan erős volt a fénye, mint a napé. Arjuna kezdetben csodálatos látomásnak élte meg a virágfüzéreken nyugvó védák himnuszaival körülölelt univerzális én kozmikus állapotát, de hamar borzasztó sorsok hanyatlását látta minden testnek végső menedékében.

"RÁMUTATÓॐ INDÍTVÁNY

Krisna legidőtállóbb erejének bizonysága, hogy Ő maga az idő, ezért felszólítja Arjunát a harcra, Savyasācī egyben kitüntető és utasító megnevezés használva. A savya-sācin olyan emberre utal, aki a csatatéren nagyon kiválóan bánik az íjjal. Az Úr ezzel kiváló harcosnak nevezi Arjunát, aki nyilaival képes elpusztítani ellenségeit.

Mindazt, amit a jövőben akarsz látni életedben, előbb meg kell ismerni!

❗️

Megbékélt lelki állapotban lehet megérteni, az értelem által meglátni a világunk misztériumát. Isten igaz valójában nem jelenik meg, de ha mégis szeretnénk látni Őt, akkor embertársaink istenihez hasonló természetében kell keresnünk a végső menedék Urát! A hajlék, ahol mindenki jámbor és a rettegés nem járja át a küszöb kapuját, ott az isteni kígyó is gyógyírt hoz és nem csupán mérget.

ज HATÁSKÖRॐ HATÁROZAT

Istent az emberek közelében lehet megérteni, Ő általuk és nem nélkülük létezik, ha csupán a jelenléte egy fogalom, akkor érdemes elgondolkodni ezen fogalomtár születésének értelméről. A Bhagavad Gíta minden verse, egy kilépő pont, ahol utána járhatunk, feleleveníthetünk tetteket, történelmet és viselkedésre utaló helyes és helytelen magatartásokat. A Bhagavad Gíta 11. fejezete bővelkedik a történelmi személyiségek tárházában, ezért gyermekeink okkal szeretik az elmesélendő szereplők jelenlétét, ebben a fejezetben.

द्रोणं च भीष्मंजयद्रथं
कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् |
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा
युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् || 34||

droṇaṁ ca bhīṣmaṁ ca jayadrathaṁ ca
karṇaṁ tathānyān api yodha-vīrān
mayā hatāṁs tvaṁ jahi mā vyathiṣṭhā
yudhyasva jetāsi raṇe sapatnān

droṇam ca—Droṇa is; bhīṣmam ca—Bhīṣma is; jayadratham ca—Jayadratha is; karṇam—Karṇa; tathā—szintén; anyān—mások; api—bizonyára; yodha-vīrān—nagy harcosok; mayā—Általam; hatān—már halottak; tvam—te; jahi—pusztít; mā—sohasem; vyathiṣṭhāḥ—zavart; yudhyasva—csak harcolj; jetā asi—győzedelmeskedni fogsz; raṇe—a csatában; sapatnān—ellenségek.

Droṇát, Bhīṣmát, Jayadrathát, Karṇát és a többi hatalmas vitézt már megsemmisítettem. Pusztítsd el hát őket, s ne aggódj miattuk! Csak harcolj, s a csatában győzedelmeskedni fogsz ellenségeid felett!
पितासि लोकस्य चराचरस्य
त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् |
त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिक: कुतोऽन्यो
लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव || 43||

pitāsi lokasya carācarasya
tvam asya pūjyaś ca gurur garīyān
na tvat-samo 'sty abhyadhikaḥ kuto 'nyo
loka-traye 'py apratima-prabhāva

pitā—az atya; asi—Te vagy; lokasya—az egész világnak; cara—mozgó; acarasya—és mozdulatlan; tvam—Te vagy; asya—ennek; pūjyaḥ—imádandó; ca—is; guruḥ—mester; garīyān—dicső; na—sohasem; tvat-samaḥ—Veled egyenlő; asti—van; abhyadhikaḥ—nagyobb; kutaḥ—hogyan lehetséges; anyaḥ—más; loka-traye—a három bolygórendszerben; api—is; apratima-prabhāva—óh, mérhetetlen hatalom.

Te vagy az atyja a teljes kozmikus megnyilvánulásnak, minden mozgónak és mozdulatlannak. Te vagy a legfőbb imádandó, a legfelsőbb lelki tanítómester. Senki sem egyenrangú Veled, és senki sem válhat eggyé Veled. Óh, felmérhetetlen hatalom Ura, hogyan lehetne bárki is hatalmasabb Nálad a három világon belül?Bhagavad-gita Chapter 11,Śloka 34-Kartikeya das


KAPCSOLAT: +36 30 399 3130
Névnapi nyereményjáték!