2026
www.margitszigetijoga.hu login

Szakdolgozat

Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola ; Készítette: Könyves András BHF Teológus szak Budapest 2024.02.01.

2024. február 01.
csütörtök 06:31
álláspont

A tapasztalat kapuja a test

Minden idők végső kérdése az értelemhez kötött lánc erejének vizsgálata.

Ismeretes, hogy a világi érzéktárgyak, azaz azok, amik megművelik a földet, és időt adnak a víznek, eljárnak a szél illatának üvegcsébe tárolásának útján, mind-mind az emberi kezek által alkotott eszközök és biztos ismeretek kezében árválkodnak.

A természetvédelem és a tudomány kéz a kézben jár és bár több a pusztítás, mint az értékes isteni alkotás, mégis az emberi emésztés tüze átjárja minden dühös és élettelen irányba tartó gyomor falát.

˘Folytatásért görgess a kép alá.˘

- What is Metabolic Syndrome.mp3

  • Az említett technológiák, eljárások és más metabolikus témaköröket tanító és befogadó közeg, szükségszerűen szemlélet szerkezeti - részint világi – szükségletei kielégíthetetlenek. A Bhagavad Gíta is tartalmaz tünetegyüttest
  • egy a születéssel és halállal kapcsolatos szűkített aspektust, melynek egyik jelenete a csata leg~halálosztikus~abb jelenetét mutatja be, a másik pedig a születés értékét, annak felszabadító és leláncoló aspektusát.

A Bhagavad Gíta 14. fejezete [ mama ] felfedi, a védákba fektetett tudás befogadásának előfeltételeit, melyet kibővít a 15. fejezetben olvasható holdnézeti aspektussal.

Az könyv lapjain olvasható sorok szerint az élet úgy száll egyik testből a másikba, mint ahogy a szél szárítja és szállítja az illatot. A tévedhetetlen tudást, kétségek nélküli törekvéssel lehet megközelíteni, melynek megtanulását és alkalmazását követően, mi magunk is Istenhez hasonló természettel tudjuk magunkat felruházni, ígéri a Bhagavad-gītā 14. 2. verse.

"ल DOLOGiॐ INDÍTVÁNY

A testekből merítünk örömet, mely közelebbi értelmezését tekintve az élővilág elfogyasztását jelenti, ennek a tevékenységnek a tüzét az életakarás táplálja, de nem mindegy milyen formában vesszük elejét és végét az étkezésnek. A tapasztalat és a tudás egy kézben járnak, de nem csak a ragyogó tápláló életünket megkönnyítő lét a valóságos, hiszen a másét elvevő élőlény visszahatása a bűnös tett következménye. Ezért és minden értelem legmagasztosabb értéke, ha ismerjük az életben elkövetett bűnök ragyogóvá tételét, azaz ismerni kell a befedő éjszaka leple alatti folyamatokat, az eszményként tündököl a védákat közvetítő versek tövében. A test, a tudás és a tevékenységek végtelen számú tűzének táplálása hamut képez. Az idő és az érzéktárgyakhoz való törékeny ragaszkodás, feledékenységet és őrültséget okoz az emberi elmében.

Esendő és véges testhez láncolt ismereteinket, ezért a magasztos védák verseivel kell naponta átitatnunk, hogy másnapra ismét a hamis egó által megtévesztett illúzió sóvárgását elkerüljük.

Az élet nektárja ( lásd. Bhagavad-gītā 14. 27. ) a személytelen Brahman síkjáról elérhető, ami egyszeriben az elpusztíthatatlan megvetés ellenszere. A vágy a becsmérelt földgöröngyön végzett végrehajtó kődarab arany formájának megnyilvánulására, oly illúziót hoz létre, hogy barátot ellenséggé, a só várást a sóvárgó vérben kuporgató rothadó [ Chlorosis ] megvetésé alakítja.

ज HATÁSKÖR

Mindenek a kedvező Én az alapja, mely felülemelkedik a tévedhetetlen segítségével az illúzió elpusztíthatatlan sötétségén és egyszeriben egy meghitt pillanatban eléri a személyes Brahman síkját felülemelkedve minden egységes formának tekintő korábbi elképzelésén és szerves részévé válik a jámbor társadalmi törekvéseknek, és elfogadja a ragyogó életfelfogás minősíthető ismereteit, azaz a Bhagavad Gíta tanítását.

इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता: |
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेव्यथन्ति च || 2||

idaṁ jñānam upāśhritya mama sādharmyam āgatāḥ
sarge ’pi nopajāyante pralaye na vyathanti cha

idam—ezt; jñānam—tudást; upāśritya—menedéket keresve; mama—Enyém; sādharmyam—ugyanaz a természet; āgatāḥ—elérve; sarge api—még a teremtésben; na—sohasem; upajāyante—születnek; pralaye—a megsemmisülésben; na—sem; vyathanti—háborítja őket; ca—szintén.

E tudás biztos ismeretében az ember transzcendentális természetre tehet szert, ami az Én természetemhez hasonló. Így nem születik meg az újabb teremtéskor, s az anyagi világ megsemmisülése sem fogja megzavarni.

Chlorosis! Best Treatment for Yellow Leaves with UPDATE

Ha ez a test, egy konstruktív gépezet, melyet az alkotója illeszteni kívánt az adott természethez fűződő viszonyához, annak céljaihoz, akkor feltehető a kérdés, hogy meddig szól a garancia és mi a végső terv lényegi mondanivalója?


KAPCSOLAT: +36 30 399 3130
Névnapi nyereményjáték!